Politica de confidentialitate

Notificare cu privire la protecţia datelor personale

1. Informaţii Generale
a) Introducere
Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs.
personale și drepturile dvs. Privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor
(“GDPR”) și legislația locală în vigoare.
b) Operatorul
Noi, societatea NOVA GROUP INVESTMENT S.R.L. cu sediul în Str. Oituz, Nr 47C, Otopeni, Ilfov, reprezentăm operatorul în
conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau
solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui
date de contact le puteți găsi mai jos.
c) Ofițer de protecție a datelor
Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment
utilizând următoarele date de contact:
NOVA GROUP INVESTMENT S.R.L. cu sediul în Str. Oituz, Nr 47C, Otopeni, Ilfov, E-Mail: gdpr@novagroup.ro

2. Informaţii cu privire la Procesare
a) Inregistrarea clienților
Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare a clienților de pe site și, în cursul
viitoarelor convorbiri telefonice, în scopul încheierii și executării contractului de clienți.
Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.
b) Marketing și Analiza Clienților
Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a clienților și în timpul tuturor
tranzacțiilor comerciale viitoare, de asemenea, în scopul relațiilor cu clienții și a analizei datelor. Aceasta include cercetarea
de piață, sondaje de opinie clienți, analize clienți, segmentare clienți și realizarea profilului clientului, pentru a determina
comportamentul de cumparare și activitatea clientului, cumpărarea repetată a anumitor bunuri și datele de cumpărare. De
asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă. In scopurile menționate mai sus, datele
dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice (ex Colegiul
Medicilor Veterinari). Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar să ne urmărim
interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu clienții, care reprezintă un factor cheie pentru succesul
nostru în afaceri. Datele colectate și stocate ne ajută să aflăm mai multe despre interesele și nevoile dvs. Acest lucru
ne permite să le luăm în considerare și să acționăm în consecință, adică prin comunicarea personalizată.
Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare a clienților și pe parcursul tuturor tranzacțiilor
comerciale viitoare vor fi procesate de noi și în scopul de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de marketing
prin e-mail, telefonic, prin posta și vizite personale. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR.
Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde
relația cu clienții. În cazul în care ne-ați dat cosnimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru
a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6
paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.
c) Beneficiarii datelor
Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la punctele 2.a) și b), utilizăm furnizori de servicii, respectiv imputerninciți
conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting, platformă și servicii de întreținere, furnizorii
noștri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea de materiale publicitare
personalizate.
Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal
în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor,
chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obisnuit un alt nivel de protecție

a datelorși pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter
personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege. Pentru mai multe informații
despre protectia corespunzătoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să contactați ofițerul
nostru pentru protecția datelor prin e-mail la adresa: gdpr@novagroup.ro.
d) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora
Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un
contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului (= denumirea companiei dvs.), industria, forma
juridică, adresa de facturare, numărul de telefon al companiei, cod fiscal (în ceea ce privește clienții din UE: număr de
înregistrare în scopuri de TVA), datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate pentru cumpărături (de exemplu
proprietarul afacerii), functia persoanei autorizate pentru cumpărare (de exemplu proprietarul afacerii sau cumpărătorul),
dovada existenței societatii dvs. Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs.
în mod voluntar. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau
contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu
va avea consecințe asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția
cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de
exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei
obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.
3. Drepturile dumneavoastră
Ca si persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o
notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dvs. În
conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:
• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15
GDPR),
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute
publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17
GDPR),
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și
mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20
GDPR),
• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe
consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere
(dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a
GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară.
În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează
pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.